امروز شنبه 03 آبان 1393
تهران: 07:14 AM
دبی: 07:44 AM
لندن: 03:44 AM
نیویورک: 22:44 PM

سرعت

دقت

کیفیت

امنیت

سلامت

سهولت

حواله

در مفهوم کلی حواله عبارت است از نوعی دستور پرداخت که به موجب آن یک بانک به تقاضای مشتری خود، اعم از حقیقی و حقوقی، توسط یکی از بانک‌ها، به صورت کتبی یا تلگرافی صادر و از او می‌خواهد که وجه آنرا به ذینفع حواله، پرداخت نماید.

حواله جز اصطلاحات کلی در بنگاه های اقتصادی است و هر کجا کاربرد خاص خود را دارد. بعنوان مثال در سیستم حسابداری دولتی حواله مجوز، بعنوان خرج به کار برده می شود و در بخش انبار، اصطلاح حواله به معنی مجوز خروج کالا از انبار استفاده می شود.

نحوه و شرایط صدور حواله
  • تکمیل و تنظیم فرم حواله مستقیم شعبه به شعبه در یک نسخه
  • صدور حواله با معرفی شماره حساب یا مشخصات کامل گیرنده حواله در شعبه مقصد انجام می پذیرد.
  • پرداخت کارمزد و هزینه مخابره طبق تعرفه های موجود
  • دریافت رسید از بانک
صرافی BGW با ارائه سریع ترین و مطمئن خدمات صدور حواله و دریافت حواله سعی در جلب رضایت مشتریان دارد.