امروز دوشنبه 28 مهر 1393
تهران: 14:10 PM
دبی: 14:40 PM
لندن: 10:40 AM
نیویورک: 05:40 AM

سرعت

دقت

کیفیت

امنیت

سلامت

سهولت

شمش طلا

شمش طلایی ۴۰۰ اونس یا ۱۲/۵ کیلو وزن دارد و عیار آن ۹۹۵ در هزار است. شمش طلا ابزاری جذاب با استانداردهای بین المللی برای سرمایه‌گذاران است.

با افزایش واردات شمش طلا از مبادی قانونی به کشور و حذف 4 درصد تجمیع عوارض و افزایش ورود قانونی، قاچاق شمش و طلا به صفر نزدیک شده است.

واردات شمش طلا به صورت طلای خام (شمش) از کشورهای روسیه، ترکیه و امارات صورت می گیرد.

از آنجا که واردات شمش طلا از نظر بانک مرکزی هیچ ایرادی ندارد، لذا هرکسی می تواند شمش طلایی را وارد کند، ضمن اینکه این امر نه تنها ضربه ای به اقتصاد کشور نمی زند بلکه به نفع اقتصاد کشور است.

واردات شمش طلا باعث افزایش ذخایر کشور است و بسیاری از ارگانها، واحدهای تولیدی، شرکتهایی که کار صادرات و واردات انجام می دهند، نسبت به واردات شمش طلا اقدام می نمایند.