امروز جمعه 09 آبان 1393
تهران: 22:32 PM
دبی: 23:02 PM
لندن: 19:02 PM
نیویورک: 14:02 PM

سرعت

دقت

کیفیت

امنیت

سلامت

سهولت

صرافی

صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است که پیدایش آن به عنوان حرفه صرافی را می توان ناشی از نیاز مردم به تعیین و صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی دانست.

از زمانی که در داد و ستد، پول جاى معامله پایاپاى را گرفت و واحدهاى گوناگون پول در جوامع بشرى به وجود آمد، سنجش عیار سکه ها و تبدیل پول، رفته رفته به صورت حرفه گروهى از مردم در آمد.

صرافی از قدیم در ایران رواج داشت ولی از قرن نوزدهم، همزمان با رشد تجارت داخلی و خارجی، رونق و گسترش بیشتری یافت به طوری که تا پیش از پیدایش بانکداری در ایران صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند، بلکه حوزه فعالیت های خود را به بازارهای بین المللی (بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند. اسناد تاریخى نشان مى دهد که صرافان بابلى در ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سال پیش از میلاد مسیح، حوالجات مشتریان خود را از مصر تا هند، به خوبى انجام مى دادند و بازرگانان را از حمل نقدینگى آسوده مى ساختند.

در اروپاى قرون وسطى، صرافان در بازارهاى مکاره بر روى نیمکت هاى خود، کار تبدیل پول هاى گوناگون را انجام مى دادند و واژه ی «بنکو»، «بانکو» و «بانک» که به معنى «نیمکت» بود، رفته رفته به معناى صرافی در زبان هاى اروپائى جاى خود را باز کرد. بانک هاى کنونى نیز در حقیقت شکل پیشرفته تر عملیات صرافى قرون وسطى است. در ایران نیز در دوره هخامنشى کار صرافان رونق بسیار بسزایى داشت.

هم زمان با تکامل حرفه صرافی، تخصص و تقسیم کار نیز میان صرافان نمایان شد به نحوی که بعضی صرفاً به مبادله پول، عده ای عملیات کارگشایی در مقابل وثیقه وام را انجام میدادند و گروهی نیز بروات را تنزیل می کردند و در زمینه معامله اوراق تجاری فعال بودند. فعالیت صرافان بر دو رکن یعنی برات و بیجک مبتنی بود. هر تاجر با صراف خود کار می کرد و برات های وعده داری بر عهده او صادر می کرد که نزد همان صراف قابل تنزیل بود. افزون بر این، تمامی نقل و انتقالات پولی میان شهرهای ایران یا خارج بوسیله صرافی انجام می شد.

صرافی در ایران به رغم تکامل خود در اواخر قرن نوزدهم، با رقابت شدید بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی ایران، که علاوه بر آشنایی با فنون جدید بانکداری از حمایت دولت های روسیه، انگلستان و ایران نیز بهره مند بودند روبرو شد. در سالهای بعد بسیاری از صرافان به ورشکستگی کشانده شدند و دیگر هیچگاه نتوانستند نقش پیشین خود را باز یابند. طی چند دهه ی اخیر صرافی بیشتر در زمینه داد و ستد مسکوکات طلا و نقره و ارزهای خارجی و به طور محدود در زمینه اعطای وام های کوچک، فعالیت داشته اند.