امروز پنج شنبه 01 آبان 1393
تهران: 08:56 AM
دبی: 09:26 AM
لندن: 05:26 AM
نیویورک: 00:26 AM

سرعت

دقت

کیفیت

امنیت

سلامت

سهولت

صرافی توسعه صادرات

صرافی توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات ایران، تنها بانک تخصصی صادرات کشور و اکزیم بانک جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در کشور به عنوان یک بانک دولتی شرکت صرافی راه اندازی کرده است. با تصویب مصوبه ای در شورای پول و اعتبار به بانک های خصوصی و دولتی اجازه داده شده است تا در قالب شرکت های سهامی خاص، صرافی هایی را خارج از نام بانک ها تاسیس نمایند.
 همچنین در این مصوبه آمده است که 30 تا 70 درصد سرمایه آنها می بایست از محل منابعی غیر از منابع بانک تامین شود.